Stvarajmo

budućnost zajedno

Nudimo Vam širok spektar različitih usluga koje Vam pomažu u svakodnevnom poslovanju. Bilo da se radi o finansijskom kontrolingu, poslovnom planiranju, računovodstvu, ili pribavljanju sredstava za investicije mi Vam u tome možemo pomoći. Naše usluge iz oblasti finansijskog savjetovanja i usluga uključuju, ali se ne ograničavaju na, sljedeće usluge:
 • Priprema aplikacija za dobijanje bespovratnih sredstava iz EU fondova i drugih grantova 
 • Programi poslovnog i finansijskog restruktuiranja 
 • Finansijski kontroling u svrhu efikasnijeg poslovnog upravljanja 
 • Elaborati transfernih cijena 
 • Procjene vrijednosti kapitala, imovine i akcija 
 • Studije izvodljivosti i investicione studije 
 • Predstudije opravdanosti za dobijanje koncesija 
 • Sudska vještačenja, šteta, izgubljena dobit, kamate, revalorizacija 
 • Poslovni planovi za potrebe podnošenja kreditnih zahtjeva 
 • Vođenje investicionih projekata 
 • Računovodstveno savjetovanje

Važniji linkovi